Kurumsal

VİZYON
Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumun her bireyinde bilimsel merakı ve farkındalığı arttırmak. Keşfetmek, müfredatla uyumlu bir şekilde eğlenceli düzeneklerle öğrenmeye sevk etmek. Kazanılan merak ve donanım ile ülkemizin Bilim ve Teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük etmek ve katma değeri yüksek teknoloji odaklı üretebilen, geleceğe ışık tutan, kendisiyle ve ülkesiyle barışık, değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirerek milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak.

MİSYON
Bilim Gaziosmanpaşa olarak temel hedefimiz; öğrencilerin kendi kendine öğrenebilme, öğrendikleri bilgileri doğru kullanabilme, teknoloji geliştiren bir Türkiye zemini oluşturabilme, sosyalleşme, grup içerisinde uyumlu bir şekilde çalışma, sorgulama, eleştirel düşünme yeteneği gibi farklı yetenekler kazandıkları ve geliştirdikleri bir merkez olup, geleceğin bilim insanlarının, teknoloji girişimcilerinin, mühendislerin yetişmesine olanak tanımaktır.
_________