Doğa Bilimleri Atölyesi

Bu atölye içerisinde ekoloji, fizik, kimya ve insan biyolojisi gibi bilimlerin alt dallarını incelemeyi hedefliyoruz. Çocukların, her bir bilimin içeriğine hakim olabilmesi ve tam anlamıyla öğrenebilmesi adına tüm bu bilimlerin içeriğini detaylıca keşfetmeyi, keşfederken de her derse ait verileri doğru kullanarak derslerden maximum derecede yararlanmalarını amaç ediniyoruz.
_________